Παρέμβαση

Παρέμβαση

Περιγραφή

Η Ελλάδα έχει
πλέων αλλάξει σε όλους τους τομείς. Η
νέα αυτή εκπομπή αναφέρεται σε αυτές
τις αλλαγές, στις τρέχουσες εξελίξεις
άλλα και στα γεγονότα που περιμένουμε
σύντομα να μας επισκεφτούν στον οικονομικό
και κοινωνικοπολιτικό τομέα. Παρουσιάζει
η Γιάννα Παπαδάκου.