Πολιτιστικός Σύλλογος “Το Αιτωλικό”

    Την Κυριακή 16/09/2012, η λογοτέχνης Ηλιάνα Βολονάκη, παραβρέθηκε στο
Πολιτιστικό Σύλλογο του Αιτωλικού << Το Αιτωλικό>> και
συζήτησε μαζί τους περί δημιουργίας παιδικού θεατρικού τμήματος, καθώς
και τμήμα ενηλίκων με μαθήματα πού θα αφορούν ιστορία θεάτρου, ανάγνωση
κειμένων, αυτοσχεδιασμό, κινησιολογία και ορθοφωνία. Επίσης έγινε
συζήτηση για λαογραφικό, σχετικά με την έρευνα και καταγραφή λαογραφικών
στοιχείων του τόπου και της ευρύτερης περιοχής. Μέρος στη συζήτηση
έλαβε και η κινηματογραφική λέσχη, η οποία θα αποτελεί ανοιχτό τμήμα και
αφορά όλους όσους αγαπούν τον κινηματογράφο.   
    Στο χώρο θα
λειτουργήσει ξανά το εικαστικό τμήμα ενηλίκων, στο οποίο θα διδαχθούν
ζωγραφική με λάδι. Όπως και η δανειστική βιβλιοθήκη με βιβλία πού
αριθμούν 2.000 τόμους. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί η θέληση των
κατοίκων στο τμήμα των παραδοσιακών χορών.