Πρωταγωνιστές

0
Πρωταγωνιστές

Περιγραφή

Ο Σταύρος
Θεοδωράκης με τους “Πρωταγωνιστές”,
μας φανερώνει τις ζωές γνωστών ατόμων
και μη. Τις σκέψεις τους, τις εμπειρίες
τους και τα ελαττώματα τους. Στόχος να
ανακαλύψουμε την διαφορετικότητα κάθε
ανθρώπου. 
Share.