Πρωταγωνιστές

Πρωταγωνιστές

Περιγραφή

Ο Σταύρος
Θεοδωράκης με τους “Πρωταγωνιστές”,
μας φανερώνει τις ζωές γνωστών ατόμων
και μη. Τις σκέψεις τους, τις εμπειρίες
τους και τα ελαττώματα τους. Στόχος να
ανακαλύψουμε την διαφορετικότητα κάθε
ανθρώπου.