Αυτό το φαγητό προκαλεί τέσσερις τύπους καρκίνου, αλλά συνεχίζει να αποτελεί απόλαυση, ενώ πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν καν ...