Τολμώ

Περιγραφή

Μια καθημερινή εκπομπή
κοινωνικού περιεχομένου που προβάλλεται
στην Κύπρο. Αναλύονται θέματα
κοινωνικού,και πολιτικού περιεχομένου
κατά κύριο ρόλο. Θέματα που απασχολούν
τους Κύπριους αλλά και τους Έλληνες
ταυτόχρονα. Θα φιλοξενούνται κάθε φορά
επιστημονικοί συνεργάτες, καλλιτέχνες,
απλοί πολίτες, κ.α. Παρουσιάζει ο Ανδρέας
Δημητρόπουλος.