Βραβεία MAD

Βραβεία MAD

Περιγραφή

Η απονομή βραβείων MAD
αποτελεί γιορτή του
Ελληνικού τραγουδιού, δημιουργώντας
μια βραδιά επαίνου για την Ελληνική
μουσική και τους εκπροσώπους της.
Πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο
και δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να
ψηφίσουν τα αγαπημένα τραγούδια και
τραγουδιστές της χρόνιας. Φιλοξενούνται
καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το
εξωτερικό.