Δείτε τι φωτογραφία τράβηξε μέσα στην Βουλή και πήρε αποβολή

Δείτε τι φωτογραφία τράβηξε μέσα στην Βουλή και πήρε αποβολή

Ο συγκεκριμένος μαθητής τράβηξε την εν λόγο φωτογραφία μέσα στην Βουλή των Ελλήνων. Πήρε φυσικά πενθήμερη αποβολή από το σχολείο διότι η πράξη του θεωρήθηκε προσβλητική.

O Super μαθητής: Δείτε τι φωτογραφία τράβηξε μέσα στην Βουλή και πήρε αποβολή