Με … μπούρκα κάνουν μπάνιο στην θάλασσα οι Μουσουλμάνες

Με ... μπούρκα κάνουν μπάνιο στην θάλασσα οι Μουσουλμάνες

Όπως θα δείτε
στις φωτογραφίες που ακολουθούν με
μπούρκα κάνουν μπάνιο στην θάλασσα οι
Μουσουλμάνες.

Μπάνιο στην θάλασσα 3