Σκοτώνονται… στην πολύ δουλεία

Σκοτώνονται... στην πολύ δουλεία

Η πολύ δουλεία τρώει τον αφέντη. Αυτό το αποδεικνύει  η συγκεκριμένη ομάδα εργαζόμενων. Ο άτακτος που δεν απέδιδε στην εργασία του παρά έπαιζε…. τις έφαγε για τα καλά…