Το πουλάκι…τσίου…

Το πουλάκι...τσίου...

Η εταιρία που έρχεται να κατακτήσει και την Ελλάδα και κυρίως τα μικρά.

Το πουλάκι τσίου, μα πολύ γέλιο. Απλά για να διασκεδάσουμε, να γελάσουμε… ακόμα και να σατιρίσουμε το πουλάκι..τσίου.