Ο Άρειος Πάγος αποφάσισε να εισπράττει κανονικά η ΔΕΗ το χαράτσι

ΔΕΗ το χαράτσι

Το χαράτσι, θα εισπράττεται κανονικά από την ΔΕΗ έπειτα από απόφαση του Άρειου Πάγου.

Ακόμα και εάν πάγωσε για ένα μικρο χρονικό διάστημα η είσπραξη του τέλους, εντούτοις οι αποφάσεις πάρθηκαν. Η ΔΕΗ όμως δεν θα μπορεί να κόψει από κανένα σπίτι το ρεύμα εάν ο καταναλωτής δεν μπορεί να πληρώσει το χαράτσι.