Προειδοποίηση από την Google

Προειδοποίηση από την Google
Το ελεύθερο
και ανοιχτό διαδίκτυο σύμφωνα με
προειδοποίηση της Google
βρίσκεται σε κίνδυνο. Ο
Ο.Η.Ε σχεδιάζει διάσκεψη με θέμα το Web.
Στόχος τους ο έλεγχος σε
κάθε ελεύθερη ανάρτηση με σκοπό την
εφαρμογή ελέγχων παγκόσμιας κυβέρνησης
από το internet.
  Ήδη υπάρχουν
42 χώρες που φιλτράρουν το περιεχόμενο.
Βλέπετε πως υπάρχει ένα κίνημα των “
δυνατών” που θέλουν να σταματήσουν
την ελεύθερη σκέψη και έκφραση. Τόσο
πολύ τους ενοχλούν οι αποκαλύψεις που
παρουσιάζονται στο Internet.