Θυσιάσαμε μια γενιά για να σώσουμε τις τράπεζες – Δήλωση του Μάρτιν Σούλτς

Θυσιάσαμε μια γενιά για να σώσουμε τις τράπεζες – Δήλωση του Μάρτιν Σούλτς

Η
αλήθεια σιγά σιγά βγαίνει στην επιφάνεια.
Ο Πρόεδρος του Γερμανικού Κοινοβουλίου
Μάρτιν Σούλτς, δήλωσε πως ίσως και να
χάθηκε μια γενιά νέων ανθρώπων από όλη
την Ευρώπη για να σωθούν οι τράπεζες.

Μια
χαμένη γενιά που δεν πιστεύει πλέων
στην δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αποτελεί πραγματικό κίνδυνο. Συμφώνησε
πως οι μέχρι τώρα κινήσεις τους του δεν
ήταν τόσο αποτελεσματικές ως προς την
ανάπτυξη. Η Ελλάδα, η Ισπανία και η
Ιταλία, χώρες που έχουν δημιουργήσει
νέους επιστήμονες που όμως τώρα δεν
μπορούν να βρουν εργασία.

koutipandoras.gr