Προσοχή! Αυτά είναι τα επιδόματα που μπορείτε να διεκδικήσετε…

  Προσοχή! Αυτά είναι τα επιδόματα που μπορείτε να διεκδικήσετε…

Αυτά είναι τα «επτά» άγνωστα επιδόματα που χορηγούνται και αγγίζουν έως και τα 700 Ευρώ! Πρόκειται για επιδόματα του ΟΑΕΔ και ΟΤΑ και αφορούν τους ανέργους, νέους αλλά και αυτούς που δουλεύουν σε εταιρεία που βρίσκεται σε πτώχευση.

Τρίμηνη επιδότηση ανέργων. Είναι για τους ανέργους που δεν δικαιούνται ενσωμάτωση στην τακτική επιδότηση.

Βοήθημα μετά την λήξη της επιδότησης.

Οικογενειακό επίδομα για όλους. Το επίδομα αυτό ονομάζεται ΔΛΟΕΜ, το οποίο χορηγεί 98 ευρώ για το ένα παιδί και 295 για δυο παιδιά.

Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη. Πρόκειται για πληρωμή μισθών της τάξης των τριών μηνών και απευθύνεται σε εργαζόμενους των οποίων η εταιρεία βρίσκεται σε πτώχευση.
Επίδομα σε νέους 20 έως και 29 ετών. Οι απόφοιτοι λυκείου ή οι κάτοχοι πτυχίου η όποιοι έχουν για έναν χρόνο κάρτα ανεργίας, δικαιούνται μηνιαίο επίδομα της τάξης των 73 ευρώ!

Επίδομα ένδειας.

Επίδομα μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.