Αλβανία: Δίχως προηγούμενο η ενδοοικογενειακή βία

Αλβανία: Δίχως προηγούμενο η ενδοοικογενειακή βία

Ανήσυχη η Διεθνής Αμνηστία ως προς την αύξηση των περιπτώσεων
ενδοοικογενειακής βίας στην Αλβανία.
Θύματα οι γυναίκες. 

Σύμφωνα με την
Διεθνής Αμνηστία το περασμένο έτος
αναφέρθηκαν 2526 περιπτώσεις ενδοοικογενειακής
βίας. Παρατηρείται ουσιαστικά μια άνοδος
από το προηγούμενο έτος. Το Υπουργείο
Εσωτερικών της γειτονικής χώρας φαίνεται
αναποτελεσματικό ως προς την καταπολέμηση
αυτής της κατάστασης.