Προσοχή! Αποσύρεται γκοφρέτα από γνωστή εταιρεία λόγω επικίνδυνης ουσίας

 Αποσύρεται γκοφρέτα από γνωστή εταιρεία

Αποσύρεται γκοφρέτα από γνωστή εταιρεία διότι έπειτα από ελέγχους διαπιστώθηκε ύπαρξη επικίνδυνης ουσίας.

Ο λόγος για την γκοφρέτα « ΑΒ ΒΙΟ καλαμποκοφρέτες 120g) με ημερομηνία λήξης 27.01.2015, με LOT 29&30. Ο ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε φυσικά στην απόσυρση του συγκριμένου σνακ.

Η Βελγική εταιρεία Grango παράγει το προϊόν για το ΑΒ. Βρέθηκε η ουσία (DON) σε παραπάνω από τα επιτρεπόμενα όρια για κατανάλωση.

πηγή: athensmagazine.gr