Αποκάλυψη – Στην αρχαιότητα υπήρχαν γίγαντες – Όλα τα ντοκουμέντα

Αποκάλυψη – Στην αρχαιότητα υπήρχαν γίγαντες  -  Όλα τα ντοκουμέντα

Σύμφωνα με νέα στοιχεία  η ύπαρξη των γιγάντων στα αρχαία χρόνια δεν αποτέλεσε απλά έναν μύθο. Στην περιοχή Γκαργκαγιαν, στις Φιλιππίνες βρέθηκε σκελετός ύψους, 5.18 μέτρων!

Στην Νορβηγία
ανεφέρθησαν ευρήματα παρόμοιου σκελετού,
ενώ υπάρχει και φημολογία πως σκελετός
γίγαντα βρίσκεται και εντός σπηλαίου
στον Ελληνικό χώρο. Στην Κίνα επίσης
βρέθηκαν οστά ύψους 3 μέτρων. Μάλιστα
στην επαρχία Αγαδίρ,
βρέθηκαν εργαλεία ηλικίας 3.000 ετών , που
μόνο γίγαντες θα μπορούσαν να σηκώσουν. 

Η μυθολογία
αναφέρει πως ο Βασιλιάς Αίαντας του
Τρωικού πολέμου, ήταν ένας γίγαντας,
σύμφωνα με τον Παυσανία
στα Αττικά. Με βάση την Μυθολογία οι
γίγαντες είχαν κάνει συμμαχίες με τους
ανθρώπους. Η γιγαντομαχία λέγεται ότι
συνέβη στην Μεγαλόπολη, εκεί που υπάρχουν
τα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ. Πολλοί είναι
αυτοί που υποστηρίζουν πως μέσα στον
λιγνίτη υπάρχουν και μεγάλα οστά!

“Το 1993 βρισκόμουν σε αναζήτηση σκελετού 6 μέτρων(!), που οι πληροφορίες τον έφεραν να είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στο Τέξας! Με βοήθησε σε αυτό η δημοσιογράφος Δ. Σωτηριάδου, που εργαζόταν τότε στο MEGA. Εξαντλήσαμε όλους τους τρόπους για να τον βρούμε, μέχρι και αγγελία στην εφημερίδα Χρυσή Ευκαιρία στις 10-10-94 βάλαμε! Συγ χρόνως σε αναφορά μου στον Πρωθυπουργό (22-9-04, α.π. 1921) ρωτώ εάν λόγω έλλειψης κέντρου συντήρησης σκελετών, εδόθησαν τα τελευταία 50 χρόνια σκελετοί ευρεθέ ντες στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.” (Πληροφορία από τον κορυφαίο ανθρωπολόγο και πρόεδρο της Ελληνικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας, Νίκο Πουλιανό, ο οποίος αναφερεται σε 50.000 σκελετούς!).

Άλλη απόδειξη, το άρθρο της εφημερίδας “ Εμπρός”, της Μεσσηνίας, από τον περασμένο κιόλας αιώνα, αναφέρει τα εξής.

“ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. ΔΥΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ-ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ – Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.
“…Εκ θετικής και λίαν αξιοπίστου πηγής ανακοινούται ημιν, ότι εν τινι χωρίω της Μεσσηνίας ανευρέθησαν προ τινος ανασκαπτομένου αγρού τινος δύο γιγάντιοι σκελετοί ανθρώπων, μήκους τριών και ημίσεος περίπου μέτρων. Ο κάτοχος αυτών κατώρθωσε να τους μεταφέρη λάθρα εις Καλάτας, όπου και τους φυλάττε, καραδοκών την ευκαιρίαν όπως τους εξαγάγη εις το εξωτερικόν. Εμάθομεν δ’ ότι ο κύριος ούτος ήλθεν ήδη εις διαπραγματεύσεις μετά της διευθύνσεως του…”

Σπάνια φωτογραφία, από την Αίγυπτο στην περιοχή Αβύδου, εκεί οπού βρέθηκε ο τάφος 27 γιγάντων.
Όλη η έρευνα στο video που ακολουθεί.

awakengr.com