Μύθοι του Αισώπου

Μύθοι του Αισώπου

Περιγραφή

Πρόκειται για μια παιδική ταινία με διάρκεια μιας ώρας, αφιερωμένη στους μύθους του Αισώπου. Περιέχει δηλαδή πολλούς μύθους του μεγάλου αυτού μυθοποιού. Η ύπαρξη του Αισώπου αμφισβητείται από πολλούς. Ο Αίσωπος , είχε ταπεινή καταγωγή. Ήταν δούλος ενός πλουσίου της περιοχής που τον είχε πάρει στην προστασία του.   Χάρη σε αυτόν ο Αίσωπος ταξίδεψε σε όλων τον κόσμο.  Θεωρείται ως ο πατέρας της παραβολής.