Ιησούς Ο Γιός Του Θεού (Μεταγλωττισμένο)

Ιησούς Ο Γιός Του Θεού (Μεταγλωττισμένο)

Περιέχει 3 Ιστορίες:

1. Η γέννηση του Χριστού
2. Ιωάννης Ο Βαπτιστής
3. Η ανάσταση