Πίθηκος βασιλιάς

Πίθηκος βασιλιάς

Περιγραφή
Κάθε χρόνο τα ζώα αποφάσιζαν ποιος θα είναι ο βασιλιάς τους. Η αλεπού που ήταν τον προηγούμενο χρόνο βασίλισσα, τους συγκέντρωσε όλους και τους έβαλε κάποιους άθλους. Όποιος τους έκανε με επιτυχία θα γινόταν βασιλιάς. Ο πίθηκος που ήταν μόνιμος πιωμένος και δεν καταλάβαινε τι έκανε, έγινε βασιλιάς. Η αλεπού όμως δεν το  ήθελε αυτό, έτσι το έριξε σε μια παγίδα…