Στρουμφάκια

Περιγραφή
Τα στρουμφάκια εγκαταλείπουν την ήσυχη ζωή τους όταν ο πανούργος Δρακουμέλ ανακαλύπτει το χωριό τους. Αναγκάζονται να χωριστούν και να τρέξουν  για να σωθούν. Ανακαλύπτουν ένα μυστικό δρομάκο και το ακολουθούν. Ξαφνικά βρίσκονται στην πόλη της Νέας Υόρκης. Τώρα έχουν δυο υποθέσεις να χειριστούν.
Και να σωθούν από τον Δρακουμέλ αλλά και να είναι προσεκτικοί σε αυτή την παράξενη για αυτά πόλη.