Πάσχα με τον Μπάκς Μπάνι

Πάσχα με τον Μπάκς Μπάνι
Περιγραφή
Η γιαγιά χρειάζεται έναν εθελοντή για να μοιράσει τα πασχαλινά αυγά. Ο μπάξ Μπάνι θα ήταν η καλλίτερη επιλογή αλλά λείπει, έτσι οι υπόλοιποι προσπαθούν να πείσουν την γιαγιά να μοιράσουν αυτοί τα αυγά…