Το δελτίο τύπου των φοιτητών του ΤΕΙ Μουσειολογίας

Το δελτίο τύπου των φοιτητών του ΤΕΙ Μουσειολογίας

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού εκθέσων στον Πύργο, ένα ΤΕΙ που οδηγείται και αυτό προς αλλαγή, παρουσιάζουν το δικό τους δελτίο τύπου.

Το
Μάρτιο του 2007 υπογράφτηκε από την τότε
Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
& Αθλητισμού η απόφαση της έναρξης
λειτουργίας του Τμήματος Μουσειολογίας,
Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων
– ΤΕΙ Πάτρας με έδρα τον Πύργο σύμφωνα
με το ΦΕΚ
Αριθμ. Φ253/ 24823/Β6 Έκτοτε
και έχοντας κλείσει το Τμήμα σχεδόν
6μιση χρόνια εκπαιδευτικής λειτουργίας,
η διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού Αθλητισμού,
μέσω του σχεδίου « Αθηνά»,
επιχειρεί
την μετονομασία του Τμήματος σε Διοίκηση
Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων. Το
περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος
καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της
Μουσειολογίας, ενώ είναι το μοναδικό
προπτυχιακό τμήμα στην Ελλάδα που
καλύπτει στο μέγιστο την επιστήμη των
μουσείων. Αποστολή του Τμήματος είναι
η μελέτη της συγκρότησης των Μουσείων
σε συνάρτηση με τις μετεξελίξεις του
πολιτισμού και της ιστορίας· ο σχεδιασμός
ελκυστικών μουσείων μελετώντας τον
κοινωνικό, τον εκπαιδευτικό τους ρόλο
και την οριοθέτησή τους με βάση τις
διεθνείς συμβάσεις προστασίας πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς.

Ο νέος τίτλος
δε μπορεί να υποστηρίξει το υπόβαθρο
των σπουδών, παρά μόνο εάν εμπεριέχονται
σχετικά μαθήματα. Τμήμα με τον καινούργιο
προτεινόμενο τίτλο βρίσκεται και στην
πόλη της Άμφισσας. Γιατί να μην επιτραπεί
σε μας να διατηρήσουμε την
ιδιαιτερότητα-μοναδικότητά μας, σύμφωνη
με τα ευρωπαϊκά δεδομένα;

Το Τμήμα
καθώς και οι φοιτητές αυτού, στην μέχρι
τώρα πορεία τους, απέδειξαν πως
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
κοινωνίας, τοπικής κ ευρύτερης. Οι
διάφορες μορφές συνεργασίας με φορείς
κ Ιδρύματα, οι συμμετοχές σε εκπαιδευτικά
κ πολιτιστικά δρώμενα καθώς και οι
δημοσιεύσεις έδεσαν αρμονικά και
δημιουργικά με την παραμονή του Τμήματος
στον Πύργο. Επιπλέον από την πρώτη χρονιά
γεμίζει με φοιτητές ξεπερνώντας τη βάση
του 10. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα
ισχυρότερα Επιστημονικά κ Ακαδημαϊκά
επιχειρήματα για τη μη συγχώνευσή του
με άλλο Τμήμα, για τη διατήρηση της
αυτοτέλειάς του και της ανεξαρτησίας
του Τίτλου του.Όλοι
εμείς οι φοιτητές του τμήματος αυτού,
κάναμε μία από τις σημαντικότερες
επιλογές για το μέλλον μας βασισμένοι
στον τωρινό χαρακτήρα της σχολής.
Διαλέξαμε να ασχοληθούμε με την
Μουσειολογία και κατ’ επέκταση να
έχουμε και επαγγελματικά δικαιώματα
σε αυτόν τον κλάδο.

Με την συγκεκριμένη
τροποποίηση δεν μεταβάλλεται απλά λίγο
το πρόγραμμα σπουδών μας, αλλά αλλάζει
ριζικά το αντικείμενό μας. Μπορούμε να
πούμε ότι το τμήμα Μουσειολογία,
Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων
καταργείται με
το γάντι. Διεκδικούμε
διατήρηση του τίτλου σπουδών μας, χωρίς
καμία αλλαγή στο όνομα και στο πρόγραμμα
σπουδών του Τμήματος. Δεν επιτρέπουμε
σε συντεχνιακού χαρακτήρα μεθόδους και
πρακτικές, που σκοπό έχουν να καταργήσουν
το χαρακτήρα και την ταυτότητα του
τμήματος μας, για να εξυπηρετήσουν
συμφέροντα συγκεκριμένων επιστημονικών
ομάδων. Να συνεχίσουμε να είμαστε
φοιτητές Μουσειολογίας.

 Ο τίτλος του
πτυχίου μας να αντιπροσωπεύει ακριβώς
το αντικείμενο το οποίο μελετάμε.Οπωσδήποτε
είμαστε έτοιμοι και δεκτικοί για
οποιαδήποτε διαβούλευση κ συζήτηση με
σκοπό την αναβάθμιση του Τμήματος καθώς
αποτελεί και ουσιαστικό στόχο της
καθώς
και για την αποφυγή της υποτίμησης
του.

Το τμήμα θα μπορούσε να λειτουργήσει
και ως Σχολή όπως στην περίπτωση της
προστασίας κ συντήρησης πολιτιστικής
κληρονομιάς Α.Τ.Ε.Ι. Ζακύνθου, παρόλο
που υπάρχει δεύτερο ίδιο τμήμα στην
Αθήνα. Στην περίπτωση που λειτουργήσει
το Τμήμα μας κ ως Σχολή οι φοιτητές
ενδεχομένως να μπορούν να επιλέξουν
κατευθύνσεις Διοίκησης Πολιτιστικών
Μονάδων κ Τουριστικά με βασικό πτυχίο
τη Μουσειολογία κ όχι το αντίστροφο που
προτείνει το Υπουργείο. Επίσης, να
υπάρξουν συνεργασίες με συγγενή τμήματα
που το επιτρέπει κ η “Αθηνά”. Πιο
συγκεκριμένα: συνεργασία με το τμήμα
της Ζακύνθου και το Τμήμα Αρχειονομίας
και Βιβλιοθηκονομίας στην Κέρκυρα,
καθώς επίσης και με το Τμήμα Ιστορίας
Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών
Αγαθών Πανεπιστημίου Καλαμάτας.

Ζητάμε
την ευσυνείδητη, λογική διαδικασία για
την αλλαγή που επιφέρει το πρόγραμμα
δημιουργώντας
Ακαδημαϊκούς δεσμούς. Αποφεύγοντας την
ενδεχόμενη “Αθηνά
2” που
πολλοί από εμάς φοβόμαστε.