Ένας διάσημος με το όνομα “ Michael” θα πεθάνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Ένας διάσημος με το όνομα “ Michael” θα πεθάνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες

Στις 26-12 πρόβλεψαν πως ένας διάσημος με το όνομα Michael θα πεθάνει! Η πρόβλεψη αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα godlikeproductions.

Μετά από λίγες ημέρες ο κόσμος πληροφορήθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό του Μ. Σουμάχερ. Λέτε απλά να είναι τυχαίο;

A famous person with the first name ”Michael” is gonna die in the next few weeks.
12/26/2013 – 1/15/2014
Please, do not delete this Thread.
Afterwards i will tell you why this happened.
It’s all connected.
godlikeproductions

πηγή