Επισκεφθείτε τώρα τον Πανάγιο Τάφο τρισδιάστατα

Επισκεφθείτε τώρα τον Πανάγιο Τάφο τρισδιάστατα

Επισκεφθείτε
τώρα τον Πανάγιο Τάφο και ταξιδέψτε
στην περιοχή όπου ο Χρήστος σταυρώθηκε,
τάφηκε και στην συνέχεια αναστήθηκε.
Στον λόφο δηλαδή του Γολγοθά.

Θεωρείτε το
ιερότερο προσκύνημα για τους Χριστιανούς.

Μπορείτε να
μεταβείτε από, εδώ.