Δίνουν 24000 ευρώ για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση

Δίνουν 24000 ευρώ για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση


2.200 άνεργοι θα
έχουν την δυνατότητα να πάρουν την
επιδότηση και να ανοίξουν την δίκη τους
επιχείριση. Το πρόγραμμα ξεκινά αυτό
τον μήνα.

Τα προσόντα που
πρέπει να έχει κάποιος για να πάρει την
επιδότηση των 24.000 ευρώ είναι τα ακόλουθα.

Να είναι από 22
έως και 64 χρονών.
Να έχει
παρακολουθήσει σεμινάρια του ΟΑΕΔ.


Να έχει ΑΦΜ.Οι άντρες να
έχουν πάει στρατό.

Οι αιτήσεις
γίνονται ηλεκτρονικά στην σελίδα του
oaed

to-mati