Σε βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου διδάσκουν στα παιδιά ότι…

Σε βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου διδάσκουν στα παιδιά ότι…

Σε βιβλίο της Γ’ Γυμνασίου διδάσκουν στα παιδιά πως τα Ίμια δεν ανήκουν πουθενά!

Δεν γίνεται καμία αναφορά στην θυσία των τριών ηρώων που χάθηκαν το 1996. Ο μαθητής της Γ’ Γυμνασίου δεν γνωρίζει εάν τα Ίμια είναι Ελληνικά και μαθαίνει τις απόψεις των Τούρκων σχετικά με τις “Γκρίζες Ζώνες”.

πηγή: makeleio.gr