Τούρκος πολίτης – Αγωνιζόμαστε ενάντια της αστυνομικής βίας και της τυραννίας

Το μήνυμα που
μας στάλθηκε από Τούρκο πολίτη – Έλληνες
αδερφοί μην αφήσετε τον αγώνα μας να
ξεχαστεί. Παλεύουμε για να έρθει το
τέλος της τυραννίας.

Το μήνυμα που
μας στάλθηκε στο Greek TV,
έλεγε τα εξής:

Στους Έλληνες
αδερφούς μας
. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην
αστυνομική βία και την τυραννία. Τα ΜΜΕ
της χώρας μας είναι υπό τον έλεγχο της
κυβέρνησης και δεν αναφέρουν τι πραγματικά
συμβαίνει. Παρακαλώ, ακόμα και να χάσουμε,
μην αφήσετε αυτόν τον αγώνα να ξεχαστεί.
Πείτε το σε όλους!”