Ανακάλυψη – Τα πάντα για το βυθισμένο Ηράκλειο της Αιγύπτου

Ανακάλυψη – Τα πάντα για το βυθισμένο Ηράκλειο της Αιγύπτου

Ηράκλειο της
Αιγύπτου. Ένα λιμάνι βυθισμένο για πάνω
από 1.200 χρόνια. Μια περιοχή που άκμασε
τη περίοδο των Φαραώ. Ποια τα μυστικά;

Ένα video
που παρουσιάζει ότι έχει ανακαλυφθεί
μέχρι τώρα στο βυθισμένο Ηράκλειο της
Αιγύπτου.