Όροι Χρήσης

 Το  tv-greek.com είναι μια υπηρεσία αναζήτησης και ευρετηρίασης ειδικού
περιεχομένου. Αναζητεί, συλλέγει, ταξινομεί και δημοσιεύει διαδικτυακές
διευθύνσεις (URLs) Or (Inframe) που παραπέμπουν σε δημόσιες ιστοσελίδες
τρίτων οι οποίες νόμιμα φιλοξενούν και μεταδίδουν οπτικοακουστικά έργα
(videos)-Βίντεο-Stream. Τα Βίντεο-Stream αυτά δεν φιλοξενούνται ούτε και
προβάλλονται από το ίδιο το tv-greek.com . Τη στιγμή που επιλέγετε
οποιοδήποτε σύνδεσμο (link) από το ευρετήριο του  tv-greek.com   μεταφέρεστε ή συνδέεστε αυτόματα με τις εν λόγω υπηρεσίες τρίτων. Αυτό
ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που κάποια ιστοσελίδα τρίτου είναι
ενσωματωμένη (embedded) Or (Inframe) στις ιστοσελίδες του tv-greek.com .

Το  tv-greek.com  περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε διαδικτυακούς
τόπους τρίτων. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς
τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεων τους ή
αποδοχή ή υποστήριξη του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή
αναρτούν. Οι τρίτοι − φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το
νόμο − φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων
τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν
ο χρήστης/επισκέπτης του  tv-greek.com   μεταβαίνει σε αυτές. Το tv-greek.com   δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων
τις οποίες ευρετηριάζει ούτε και δύναται ή έχει το δικαίωμα ή την
υποχρέωση να γνωρίζει τους όρους με τους οποίους οι εν λόγω ιστοσελίδες
τρίτων δημοσιεύουν το περιεχόμενό τους. Ο χρήστης/επισκέπτης του tv-greek.com αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους
τρίτων αποχωρεί από τον παρόν ιστότοπο και υπόκειται στους όρους χρήσης
αυτών.

Το  tv-greek.com παρέχει το ευρετήριό του ως έχει και δε φέρει καμία
ευθύνη ή υποχρέωση για τη σωστή και αδιάλλειπτη λειτουργία των
διαδικτυακών τόπων τρίτων τους οποίους ευρετηριάζει. Το tv-greek.com  διατηρεί κάθε δικαίωμα να προσθέσει, αφαιρέσει, ή τροποποιήσει από το
ευρετήριό του οποιαδήποτε διαδικτυακή διεύθυνση τρίτου ανά πάσα στιγμή
και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Το  tv-greek.com δεν πωλεί, ούτε ενοικιάζει αλλά ούτε και
εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων
που ευρετηριάζει. Η εκμετάλλευσή τους υπόκειται στον αποκλειστικό έλεγχο
των ιστοσελίδων αυτών. Το tv-greek.com   είναι μια υπηρεσία που
παρέχεται δωρεάν και συντηρείται από τις διαφημίσεις που προβάλλει στις
δικές του ιστοσελίδες και μόνο.