Χωρίς εσένα 03-03-2016

Χωρίς εσένα 03-03-2016Χωρίς εσένα 03-03-2016
Η φαινομενική βελτίωση στην ψυχική υγεία της Λήδας, δίνει το περιθώριο στον Δημήτρη να παρακαλέσει την Μαρία να μείνει κοντά του