Χωρίς εσένα 16-03-2016

Χωρίς εσένα 16-03-2016
Χωρίς εσένα 16-03-2016
Η Αλεξάνδρα βρίσκει λάθος τη σχέση του Μιχάλη με τη Μαρία και τον συμβουλεύει να διακόψει μαζί της.