Μπρούσκο 02-02-2016

Μπρούσκο 02-02-2016
Μπρούσκο 02-02-2016
Η αρνητική κι επίμονη στάση της Δάφνης, για τη διάλυση της εταιρίας του Μάρκου, με τον Σήφη και την Αναστασία, πυροδοτεί