Ραγισμένες καρδιές 02-02-2016

Ραγισμένες καρδιές 02-02-2016
Ραγισμένες καρδιές 02-02-2016
Οι δημοσιογράφοι πολιορκούν την οικογένεια Γκιουρπινάρ. Η Γκιουλσερέν δεν μπορεί να πιστέψει την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα. Για μια ακόμη φορά,