Πίτερ Πάν παιδική ταινία

Πίτερ Πάν

Δείτε την αυθεντική παιδική ταινία του Πίτερ Παν. Ο Πίτερ Παν είναι ένας μυθικός χαρακτήρας. Πρόκειται για ένα παιδί που αρνείται να μεγαλώσει όσο χρόνων και να είναι. Ζει στην χώρα του Ποτέ και κάνει παρέα με πειρατές και ξωτικά. Έχει υπερφυσικές δυνάμεις αφοί μπορεί να πετάξει και είναι επίσης πολύ καλός ξιφομάχος.