Δίδυμα Φεγγάρια 03-03-2016

Δίδυμα Φεγγάρια 03-03-2016Δίδυμα Φεγγάρια 03-03-2016
Η Αγάπη ξυπνά και ο Παύλος είναι χαρούμενος. Όχι όμως και ο Στέργιος ο οποίος ανησυχεί μήπως αποκαλυφθεί η αλήθεια. Όμως η αγάπη δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον.