Δίδυμα φεγγάρια 30-5-2016

Δίδυμα φεγγάρια 30-5-2016 Δίδυμα φεγγάρια 30-5-2016
Η Ελισάβετ μαθαίνει το μεγάλο μυστικό που κρύβει ο Παύλος. Ένα μυστικό που εάν μαθευτεί θα αλλάξει όλων τη ζωή. Η Αγάπη και ο Παύλος δένονται όλο και πιο πολύ, γεγονός που δυσαρεστεί τον Στέργιο.