Μπρούσκο 01-03-2016

Μπρούσκο 01-03-2016
Μπρούσκο 01-03-2016
Έχοντας παρεξηγήσει την παρουσία του Μιχαήλ, στο δωμάτιο της Μελίνας, ο Νεκτάριος την αντιμετωπίζει με ψυχρότητα, ενώ η Μελίνα, ανήσυχη για την αντίδραση του Αχιλλέα,