Μπρούσκο 13-5-2016

Μπρούσκο 13-5-2016 Μπρούσκο 13-5-2016
Ο Αχιλλέας θέλει να καταστρέψει επαγγελματικά τον Σήφη παρόλο που ο Ματθαίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Δυσάρεστα τα νέα για τον Σήφη, καθώς κάποιος επεμβαίνει και χαλάει τη συνεργασία αυτού με τον πατέρα της Άλκηστης για την αγορά των αμπελιών.