Μπρούσκο 16-02-2016

Μπρούσκο 16-02-2016 Μπρούσκο 16-02-2016
Ο Σήφης συναντιέται με τον γιατρό του και συζητούν το θέμα της επέμβασης και τις πιθανότητες που έχει να ξαναπερπατήσει, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος να πάρει την τελική απόφαση.