Μπρούσκο 19-02-2016

Μπρούσκο 19-02-2016 Μπρούσκο 19-02-2016

Αχιλλέας θα καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και θα ζητήσει εξηγήσεις από τον Ματθαίο. Η Δάφνη κάνει τον πρώτο υπέρηχο, ενώ ο Διαμαντής που θα μάθει την επίσκεψή της στον γιατρό