Μπρούσκο 26-02-2016

Μπρούσκο 26-02-2016
Μπρούσκο 26-02-2016
Ο Διαμαντής θα καλέσει τη Δάφνη στο σπίτι του και ο Μάρκος θα γίνει για μια ακόμα φορά έξω φρενών.