Οι συμμαθητές 02-02-2016

Οι συμμαθητές 02-02-2016Οι συμμαθητές 02-02-2016
Η πρόταση γάμου του Ανδρέα πάλι δεν θα γίνει καθώς το δαχτυλίδι δεν λέει να βγει από το δάχτυλο της Ίριδας. Ο Φριντομ πηγαίνει ξαφνικά την Ντίνα στο σπίτι του για να βρει αυτή εκεί τον Ισίδωρο, αλλά η κατάσταση δεν εξελίσσεται όπως αυτή ήλπιζε