Οι συμμαθητές 02-03-2016

Οι συμμαθητές 02-03-2016Οι συμμαθητές 02-03-2016
Παράλληλα, η Ντίνα, έχοντας μάθει από τον Ανδροκλή πως ο Ισίδωρος δεν έχει πεθάνει και βρίσκεται πολύ κοντά της, επιτέλους τον συναντά ακριβώς τη στιγμή που η Αστυνομία