Οι συμμαθητές 16-03-2016

Οι συμμαθητές 16-03-2016Οι συμμαθητές 16-03-2016
Ομως η πόρτα δεν είναι καλά κλειστή και αυτή τη συζήτηση την ακούει η Μαριλένα που βρίσκεται εκεί. Η τελευταία χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της και δίχως δεύτερη σκέψη βγάζει το δαχτυλίδι