Οι συμμαθητές 22-02-2016

Οι συμμαθητές 22-02-2016Οι συμμαθητές 22-02-2016

Ο Αριστείδης πιέζει τον Ανδρέα για την παρουσίαση των νέων προϊόντων και ανακοινώνει στη Μαριλένα ότι αν ο Ανδρεάς δεν παρουσιάσει κάτι αξιόλογο