Οι συμμαθητές 23-02-2016

Οι συμμαθητές 23-02-2016Οι συμμαθητές 23-02-2016
Μετά από παράκληση της Μαριλένας, ο Ανδρέας ζητάει τη βοήθεια του Παύλου για την παρουσίαση των νέων προϊόντων που θα προτείνει στην Κούλντογκ