Οι συμμαθητές 31-5-2016

Οι συμμαθητές 31-5-2016

Οι συμμαθητές 31-5-2016

Ο Ανδρέας ζητά από τον Αριστείδη να στήσουν παγίδα στην Ίρις με σκοπό να μάθουν εάν αυτή μεταφέρει τις πληροφορίες στην αντίπαλη εταιρία. Ο Αριστείδης δέχεται, καθώς και αυτός έχει αρχίσει να υποψιάζεται την Ίρις. Έτσι θα της δώσουν μια πληροφορία που μόνο αυτοί οι δυο γνωρίζουν και θα βάλουν τον Παύλο να μάθει εάν η πληροφορία αυτή έχει φτάσει στην αντίπαλη εταιρία.