Ραγισμένες καρδιές 09-02-2016

Ραγισμένες καρδιές 09-02-2016
Ραγισμένες καρδιές 09-02-2016
Ο Τζιχάν όσο κι αν θα ήθελε το αντίθετο, δεν μπορεί να διακόψει την επικοινωνία με τηνΝτιλάρα εξαιτίας των περιστάσεων. Για μια ακόμη φορά,